Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Fusionen

Upphör bolaget SG Finans? Arrow Down

SG Finans som bolag finns kvar som idag, men byter namn till Nordea Finance Equipment.

Vad händer framöver? Arrow Down

Nordea Finance Equipment AS kommer tills vidare att fortsätta som ett separat juridiskt bolag, inom Nordea.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor? Arrow Down

Om du har en fast kontaktperson är det tills vidare den personen du ska vända dig till. Du är annars välkommen att kontakta kundtjänst hos det bolag du har ett avtal med.

Vad är skillnaden mellan Nordea Finans och Nordea Finance Equipment? Arrow Down

SG Finans ansluter sig till Nordea Finance. De nuvarande lokala företagen i Nordea Finans och nya Nordea Finance Equipment (tidigare SG Finans) kommer för tillfället att vara två separata juridiska enheter med begränsad möjlighet att behandla kunder och partners som en enhet tills företagen integreras i framtiden.

Har Nordea Finance Equipment samma organisationsnummer som SG Finans? Arrow Down

Nordea Finance Equipment AS kommer att ha samma organisationsnummer som när bolaget hette SG Finans AS.

Kommer det inte att finnas någon koppling mellan SG Finans och Societe Generale längre? Arrow Down

Det som tidigare var SG Finance kommer inte längre att tillhöra Societe Generale Group, utan kommer att vara helägt av Nordea.

Min kundrelation

Har Nordea Finance Equipment andra priser och villkor än SG Finans? Arrow Down

Nej, för tillfället gäller samma priser och villkor som i ditt avtal med SG Finans.

Har Nordea Finance Equipment andra priser och villkor än Nordea Finans? Arrow Down

Ja, för tillfället är Nordea Finance Equipment och Nordea Finans två separata bolag med olika priser och villkor.

Jag har en kundrelation till banken Nordea. Påverkas den av fusionen? Arrow Down

Nej, den kommer inte att påverkas.

Jag är kund hos både SG Finans och Nordea Finans. Hittar jag allt på samma ställe? Arrow Down

Nej, tills vidare kommer dina avtal inte att samlas på ett ställe.

Jag är kund hos både SG Finans och Nordea Finans. Vem ska jag vända mig till? Arrow Down

Tills vidare kommer du att behöva vända dig till båda bolagen.

Jag har köpt försäkring genom min kundrelation till SG Finans. Påverkas den av ägarbytet? Arrow Down

Nej, den kommer inte att påverkas.

Jag har fått ett erbjudande från SG Finans. Gäller det fortfarande efter den 1 oktober? Arrow Down

Ja, det gäller fortfarande. Om avtalet ingås efter den 1 oktober blir det med Nordea Finance Equipment AS. Organisationsnumret kommer att vara detsamma.

Jag tecknade just avtal med SG Finans. Påverkas det av fusionen? Arrow Down

Nej, det påverkas inte.

Jag har blivit uppringd av Nordea Finans. Kan ni inte dela kunduppgifter med varandra? Arrow Down

Nej, vi är två separata juridiska bolag och får inte dela data utan att särskilt samtycke medgivits.

Jag ser att Nordea Finans har ett lägre pris för en produkt. Kan jag få samma villkor hos Nordea Finance Equipment? Arrow Down

För tillfället är Nordea Finance Equipment och Nordea Finans två separata bolag med olika priser och villkor. Om du har frågor om priser och villkor ska du kontakta din kontaktperson.

Kundportalen

Kan jag se min kundrelation hos både Nordea Finans och Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Nej, för närvarande är vi två separata juridiska bolag och får inte dela data. Följaktligen kommer du endast att se uppgifter om ditt engagemang hos Nordea Finance Equipment.

Är det samma inloggningsuppgifter hos Nordea Finans och Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Nej, du måste logga in med Bank-ID i det bolag du har tecknat avtal med.

Är det samma webbadress till inloggade sidor i båda bolagen? Arrow Down

Nej, du loggar in från webbplatsen för det bolag du har ingått avtal med.

Faktura

Måste jag ändra mitt kontonummer när jag ska betala en faktura? Arrow Down

Tills vidare är det samma kontonummer, men fakturan kommer från Nordea Finance Equipment och mottagaren kommer därmed också att ändras.

Kommer jag att få fakturorna som vanligt, med samma förfallodatum som tidigare? Arrow Down

Ja, här sker ingen förändring.

Jag har fått en påminnelse/inkassobrev från SG Finans AS. När jag ska betala är mottagaren hos banken Nordea Finance Equipment AS. Är det korrekt? Arrow Down

Ja, Nordea Finance Equipment AS är före detta SG Finans AS och bankkontonumret är detsamma, så betalningen kommer att hamna rätt.

Kontaktperson

Har jag samma kontaktperson som tidigare? Arrow Down

Ja, tills vidare kommer du att behålla samma kontaktperson i det enskilda bolaget.

Kan jag kontakta både Nordea Finans och Nordea Finance Equipment som kund? Arrow Down

Du ska vända dig till det bolag som du tecknade avtal med.

Vad är det för kontaktuppgifter till min kontaktperson? Arrow Down

Din kontakts personliga e-postadress ska sluta med @nordeafinance.com istället för @sgfinans.no. Telefonnummer är det samma.

Utköp

Vi har begärt ett utköp i SG Finans, vad kommer att hända? Arrow Down

Det kommer inte att hända något annat än att avtalspartner kommer att vara Nordea Finance Equipment AS.

Kundservice

Gäller samma kontaktinformation till kundtjänst? Arrow Down

Telefonnumret är detsamma 08-470 95 35, men e-postadressen är ändrad till kundservice@nordeafinance.com

Kan jag kontakta både Nordea Finans och Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Du ska kontakta det bolag som du har avtal med.

Har Nordea Finance Equipment andra rutiner och processer än SG Finans? Arrow Down

Nej, vi kommer tills vidare att arbeta på samma sätt, med samma rutiner och processer.

Har Nordea Finance Equipment andra rutiner och processer än Nordea Finans? Arrow Down

Ja, vi är två olika bolag och kommer tills vidare att ha olika rutiner och processer.

Webbplatser

Vilken är den nya webbadressen till Nordea Finance Equipment? Arrow Down

Den är www.equipment.nordeafinance.no

Upphör SG Finans24? Arrow Down

Lösningen finns fortfarande kvar med samma funktionalitet, men byter namn till Partnerhub och får en ny design.

Får SG Finans24 ny webbadress? Arrow Down

Ja, den nya webbadressen är www.partnerhub.se

Försvinner Kundportalen? Arrow Down

Kundportalen kommer att vara kvar med samma funktionalitet, men kommer att ha en ny design.

Platser

Ändrar ni besöks- och postadress? Arrow Down

Nej, för tillfället kommer vi att behålla samma adresser.

Har ni kvar samma telefonnummer? Arrow Down

Ja, tills vidare har vi samma telefonnummer.

Kommer lokalkontoren att finnas kvar? Arrow Down

Ja, tills vidare kommer vi att finnas på samma platser som innan den 1 oktober.

Avtal

Vad händer med alla avtal vi har med SG Finans? Arrow Down

Avtalen löper fortsatt med samma villkor som ni hade före 1 oktober.

Om jag vill ingå ett avtal nu, vilket bolag ska jag ta kontakt med? Arrow Down

Kontakta det företag du redan har en kundrelation med eller som du vill ingå ett nytt avtal med. Om du har en utsedd kontaktperson kan du kontakta honom / henne som vanligt.

Kan jag flytta alla mina avtal till ett bolag? Arrow Down

Kontakta din kontaktperson i det företag du har avtal med idag.

Kan jag flytta mina avtal mellan Nordea Finance Equipment och Nordea Finans? Arrow Down

Kontakta din kontaktperson i det företag du har avtal med idag.

Jag som leverantör har fått en order/finansieringsbekräftelse från SG Finans, gäller den fortfarande efter den 1 oktober? Arrow Down

Ja, den gäller fortfarande.