Nordea köper SG Finans från Societe Generale

Societe Generale Group offentliggjorde idag att SG Finans är sålt till Nordea.

Sedan en tid tillbaka har det pågått en process mellan parterna som har resulterat i att SG Finans fusioneras med Nordea Finans, under förutsättning att den norska konkurrensmyndigheten och den norska finansinspektionen godkänner transaktionen. I och med fusionen skapas Nordens ledande finansbolag.

SG Finans och Nordea Finans kompletterar varandra bra inom flera områden. SG Finans är starkast i Norge och Nordea Finans är starkast i Finland. I Sverige och i Danmark är vi relativt lika när det gäller marknadsandelar och storlek. På så vis kompletterar vi varandra både när det gäller geografisk närvaro, distribution, branschkunskap och kompetens. Totalt kommer vi att vara 1 350 anställda, ha en balans på ca 200 miljarder NOK och ha lokal närvaro med kontor över hela Norden.

När fusionen är godkänd kommer vi att kunna erbjuda nya och befintliga kunder och samarbetspartners en bredare produktportfölj med stöd i en nordisk bank som har god förståelse för våra marknader och vår kultur. Vi vet också att våra kunder och samarbetspartners värdesätter en finansieringspartner med lokal närvaro i alla nordiska länder, och Nordea Finans är den bästa partnern för att uppfylla detta behov.

Med SG Finans positiva kultur och kompetensstarka organisation med en gedigen branscherfarenhet, i kombination med moderna IT-lösningar och ett solitt distributionsnätverk, blir vi en starkare och mer komplett aktör som vi hoppas att marknaden kommer att värdesätta.

Godkännandet av norska konkurrensmyndigheten och den norska finansinspektionen väntas ske först under hösten 2020. Under tiden fram tills dess är det «business as usual» i SG Finans, och vi fortsätter att vara konkurrenter tills fusionen är godkänd. 

Om du har några frågor angående detta, är det bara att ta kontakt med din ordinarie kontaktperson på SG Finans.


Pressmeddelande