SG Finans ingår nu i Nordea Finance

Nordeas förvärv av SG Finans AS har nu bekräftats och SG Finans ingår nu i Nordea Finance. Från och med 2 oktober kommer SG Finans att ha det juridiska namnet Nordea Finance Equipment AS och kommer att marknadsföras under varumärket Nordea Finance. Se pressmeddelande från Nordea