Vi uppdaterar din kundinformation

Vi som finansbolag måste precis som banker och andra finansiella företag inhämta och upprätthålla kundkännedom på våra kunder. Detta är en av flera åtgärder som finansbranschen vidtar för att förhindra finansiell brottslighet. Det är därför viktigt att vi har god kunskap om dig som kund och hur du använder våra tjänster. Det här innebär att du kommer att kunna få frågor från oss som kan uppfattas som ovanliga.

Vad betyder det för mig?

Det kan förekomma att vi kommer att kontakta dig antingen via telefon, brev eller e-post för att få svar på frågor om ditt kundengagemang för att säkerställa att all information vi har om dig är korrekt och aktuell. Du kommer då bli ombedd att bekräfta information om ditt företag och din användning av våra tjänster, liknande det du gjorde när du blev kund.

All information som du delar med oss skyddas av banksekretess och behandlas konfidentiellt samt i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vad händer om jag inte kan svara?

Det är viktigt att du svarar på alla frågor så att den information vi har om dig är korrekt. Kontakta oss om du behöver hjälp med att förstå frågorna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:

Martin Dahllöf – telefon: +46 (0)73 800 93 22
Andreas Engstrand – Telefon: +47 406 39 599
Karl Bondesson – Telefon: +46 72 394 64 62