På grund av underhåll är kundportalen inte tillgänglig under perioder fredagen den 24 september