Om oss

Den 1 oktober blev SG Finans en del av Nordea Finance och marknadsförs nu mer under varumärket Nordea Finance och med det juridiska namnet Nordea Finance Equipment AS, Sverige filial.

Nordea Finance Equipment AS

Nordea Finance AS är ett av Skandinaviens ledande finansieringsföretag inom equipment leasing och factoring.

Nordea Finance Equipment AS är ett av Nordens ledande finansieringsföretag och våra tjänster marknadsförs under varumärket Nordea Finance. Vi är en del av Nordea och är ett oberoende systerbolag till Nordea Finans tills vi blir ett Nordea Finance. Vi har en stark lokal närvaro genom våra 21 kontor i Norge, Sverige och Danmark. Vi har en total tillgång på 42 miljarder norska kronor och 360 skickliga medarbetare, som alla arbetar för att kunna erbjuda bra lösningar för våra mer än 50 000 kunder och partners verksamhet.

Vision och ledning

Verksamhetsidé

Nordea Finance Equipment ska med lokal förankring och nordisk nätverk täcka det nordiska näringslivets behov av kapitalkrävande utrustning, likviditet och administrativa tjänster genom flexibla finansiella lösningar.

Värderingar

Collaboration, Ownership, Passion och Courage

Vision

Förstahandsvalet bland finansbolag i Norden

 

Våra ägare

Nordea Finance Equipment AS är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank Abp och ingår därmed i  Nordea Finance. Nordea är representerat i 19 länder via flera bankkontor, dotterbolag och representationskontor. Vi har för närvarande 30 000 anställda och mer än 10 miljoner kunder inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors.

Administrativ ledning

Jonas Böos
VD

Mattias Jogdal
Försäljningschef Sverige

Vår historia

1963
Elcon etablerades
Elcon köptes av Gjensidige
1982
1995
Elcon Finans fusionerade med Gjensidige Bank och ändrar namn till Gjensidige Bank.
Namnet ändras tillbaka till Elcon Finans med Gjensidige och Sparebanken NOR, därefter med DNB som största ägare.
2000
2001
Elcon etablerades i Danmark.
Elcon etablerades i Sverige.
2002
2005
SG Finans etablerades efter en delning av Elcon Finans, då den ena halvan köptes av Societe Generale Group och den andra av Santander Group.
SG Finans AS förvärvas av Nordea och Nordea Finance Equipment AS etableras
2020

Siffror och fakta

Siffror och fakta

 • 900,5 miljoner
  Profit 2019 i NOK
 • 39,6 miljarder
  Tillgångar 2019 i NOK
 • 272
  Anställda Norge
 • 42
  Anställda Sverige
 • 45
  Anställda Danmark
 • 359
  Anställda Totalt

Etik

Nordea Finance ska bidra till ökad medvetenhet och efterlevnad av den etiska standard som krävs av företaget. Dessutom förväntar vi oss att våra kunder, samarbetsvilliga leverantörer och andra avtalspartner följer en hög etisk standard och att de alltid följer gällande lagar och regler. Nordea Finance ska präglas av en hög etisk standard genom våra grundläggande principer.

Nordea Samhällsengagemang

Penningtvätt

I enlighet med penningtvättslagen har Nordea Finance infört flera åtgärder för att upptäcka och förhindra penningtvätt.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism etc. (Penningtvättslagen) syftar till att förhindra och avslöja transaktioner i samband med intäkterna från kriminella handlingar eller i samband med terroristhandlingar. Lagen gäller bland annat alla banker och finansbolag i Norge, inklusive filialer till utländska företag.

Nordea Bekämpning av penningtvätt

Jobb i Nordea Finance Equipment

Nordea Finance Equipment expanderar och tar ständigt nya marknadsandelar i Sverige och söker därfor bra folk till att stärka vår organisation.